TÜRKÇE İLETİŞİM GELİŞİMİ ENVANTERİ ( TİGE ) EL KİTABI
TÜRKÇE İLETİŞİM GELİŞİMİ ENVANTERİ ( TİGE ) EL KİTABI

TÜRKÇE İLETİŞİM GELİŞİMİ ENVANTERİ ( TİGE ) EL KİTABI (RHB1730)

Fiyat : ₺150,00
₺17,59 'den başlayan taksitlerle

 

 

TÜRKÇE İLETİŞİM GELİŞİMİ ENVANTERİ ( TİGE ) EL KİTABI


 

Bu El Kitabı’nın birinci bölümünde kısaca erken dil gelişimini ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden bahsedilmekte ve envanterlerin tanıtımı yapılmaktadır.

 

Bölüm 2’de envanterlerin uygulanması, puanlanması ve yorumlanması anlatılmaktadır.

 

Bölüm 3’te envanterlerin araştırma ve klinik uygulamadaki kullanım alanları üzerinde durulmakta ve ilerideki çalışmalar için öneriler ele alınmaktadır.

 

Bölüm 4’de TİGE envanterlerinin geliştirilmesi, norm çalışması örnekleminde gözlemlenen gelişimsel eğilimler, envanterleri oluşturan ölçekler arasındaki ilişkiler ile güvenirlik ve geçerlilik değerleri anlatılmaktadır.

 

Bölüm 5’te ise ölçülen dil becerilerinin hem kızlar ve erkekler için ayrı ayrı, hem de her iki cinsiyetin birlikte ele alındığı yaşa göre yüzdelik tablolar halinde norm tabloları ve gelişim eğrileri sunulmaktadır.

 

Bu bölümleri çocuğun envanterde aldığı puanların özetlenmesi amacıyla oluşturulmuş Çocuk Gelişim Formları’nın bulunduğu EK 1 izlemektedir. Bu formlar hem araştırma bağlamında hem de klinik ortamda kayıtların tutulması için yararlı olduğu gibi anne-babaya veya sağlık uzmanına bilgi vermek için de kullanılabilir.