NEDİM KULAKSIZ HIZLI OKUMAYA VE MATEMATİĞE GEÇİŞ BA SA YÖNTEMİ 7 CİLT

NEDİM KULAKSIZ HIZLI OKUMAYA VE MATEMATİĞE GEÇİŞ BA SA YÖNTEMİ 7 CİLT (RHB1478)

Marka : ReKitap

NEDİM KULAKSIZ HIZLI OKUMAYA VE MATEMATİĞE GEÇİŞ BA SA YÖNTEMİ 7 CİLT

 

 

1.HIZLI OKUMAYA GEÇİŞ

 

2.HIZLI OKUMAYA GEÇİŞ ÇALIŞMA KİTABI

 

3.HIZLI OKUMAYA GEÇİŞ METİNLERİ

 

4.DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA HIZLI ÇÖZÜMLER

 

5. MATEMATİĞE HIZLI GEÇİŞ

 

6. MATEMATİĞE HIZLI GEÇİŞ YARDIMCI KİTABI

 

7. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TESBİTİ VE ÇÖZÜMLERİ - VELİ SOSYAL HAKLARI

 

 

Türkiye’deki özel eğitim ve engelli eğitimi alanındaki sorunları çözmek, engelli çocuklarımızın hayata bakış açılarını değiştirmek, sosyal devlet kapsamında onlara destek olabilmek amacıyla çalışmalara başladı.

Özgün öğrenme becerisi yönünde kendisinin uygulamaya koyduğu (BA ) öğretim tekniği ile özel öğrenme güçlüğü çeken ilköğretim öğrencilerine kitaplarıyla destek verdi.

Azerbaycan’da yayınlanan dergilerde özel öğrenme güçlüğü çeken Azeri çocuklarına da tavsiye edilen kitapları yayınlandı.

Türkiye’deki özel eğitim ve engelli eğitimi alanındaki sorunları çözmek,  engelli çocuklarımızın hayata bakış açılarını değiştirmek, sosyal devlet kapsamında onlara destek olabilmek amacıyla çalışmalara başladı. Özgün öğrenme becerisi yönünde kendisinin uygulamaya koyduğu (BA ) öğretim tekniği ile özel öğrenme güçlüğü çeken ilköğretim öğrencilerine kitaplarıyla destek verdi. Azerbaycan’da yayınlanan dergilerde özel öğrenme güçlüğü çeken Azeri çocuklarına da tavsiye edilen kitapları yayınlandı.

(Ba) hecesi M.Ö dört binli yıllarda Sümerler tarafından çivi yazısı örneklemeleriyle geç Babil dönemlerinde kolay okunup yazıldığı için kullanılmıştır. Bugün çivi yazılı tabletleri incelediğimizde:

a)Vokal-konsonant.ab-

b)Konsonant-vokal-ba-

c)Konsonant-vokal konsonant-bar-sar-

olarak yazılıp okunmuştur. Benim incelemelerimde Türk dilinin oluşumu ve yazıya uygulanışı, Yenisey-Orhun Yazıtlarında kendini gösterdiği gibi ilk dönem Sümerce ve geç dönem Sümerce döneminde de  çivi yazısı örneklerinde de görülmüştür.

                (Ba) okuma-yazma tekniği M.Ö dört bininci yılın ortalarında bir resim yazısı olarak tarih sahnesine çıkmış milattan sonraki dönemlerde de Arap Dillerinde de insanlığın kültür geçmişine yüz binlerce belge ile birlikte kolay okuma-yazma bilgileri bırakmıştır. M.Ö dört binlerde insan zekâsının gelişimini düşünürsek zihin engelli çocuklarımızın zihinsel gelişimi ile karşılaştırarak (Ba) okuma-yazma tekniği hakkında bir yargıya varmamız mümkündür.

                Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından 900. Yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan KUTADGU BİLİG incelemesinde (BA)okuma-yazma tekniğinin uygulama biçimini karşılaştırmalı olarak benzeşmesini Göktürkçe-Karahanlı Türkçesi-Türkiye Türkçesi ile incelemeye tabi tutalım. Yalnız Türkî dillerde (a) sesli harfiyle (e) sesli harfinin kardeş sesli olduğunu not olarak bilmemizde yarar var.

 

 

 

GÖKTÜRKÇE

KARAHANLI TÜRKÇE

TÜRKİYE TÜRKÇESİ

Bar

Bar

Var

Barmak

Barmak

Varmak

Tabar

Tavar

Davar

Tag

Tag

Dağ

Tan

Tan

Tan

Taş

Taş

Taş

kazganç

Kazganç

Kazanç

mana

Mana

Bana

baş

baş

baş

 

 

 

Bunlarda gösteriyor ki binlerce hece ve sözcük (a) sesli harfiyle yazılıp okunması ve dil öğretiminde kullanılması ola gelmiştir. Bu sistemde okuma yazma etkinliğinin daha kolay öğrenebilirliğini kabul etmemiz gerekir. Malatya İnönü Üniversitesi tarafından doktora tezi olarak da hazırlanan (Ba) okuma-yazma tekniği kim bilir gelecekte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Özel Eğitim Okullarında, Halk eğitim Merkezlerinde de kabul edilerek kısa sürede okuma yazma edinimini sağlaması beklenir.

 

Faydalanılan eserler:

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı Prof.Dr.Ali Torun/Prof.Dr.Abdurrahman Güzel

Wilhelm RADLOFF :’Das kutadku bilik ‘

Türk Dil Kurumu:Kutadgu bilig.kahire nüshası 1943

 

Türk Dili Türk Şiiri Özel sayısı 3

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR