DİL BECERİLERİ SERİSİ 11 CİLT
DİL BECERİLERİ SERİSİ 11 CİLT

DİL BECERİLERİ SERİSİ 11 CİLT (RHB4048)

Fiyat : ₺1.750,00(KDV Dahil)
₺205,22 'den başlayan taksitlerle

DİL BECERİLERİ SERİSİ 11 CİLT


 

1.Cilt - Duy İşit Dinle Kavra
 


Duy İşit Dinle Kavra,Çocukta Dil Becerilerini Gelişimi,İşitsel Sözel Becerileri Gelişimi,İşitme,İşitsel İşlemleme Süreçleri,Çocuğun Dinlemesi,Dikkat Etmesi,Zihinde Araştırma Yapması,Belleğinden Bulup

Çıkartma,Söze Dökme,Yanıtlama

Sürecinin Harekete Geçmesi,Normal Gelişimi Güçlendirme,Özel Eğitim Materyali,Rehabilitasyon Kitapları Olarak Da Kullanılmaktadır.

Dr.Pedagog Yeşim Kesgül Sercan

"Duy İşit Dinle Kavra" Dil Becerileri dizisinin ilk kitabıdır, işitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır.

- İlk Bölümde; işitme, işitsel işlemleme süreçleri ve sorunları üzerinde durulmuş,

- İkinci Bölümde; kimlere ve nasıl konuşulacağı açıklanmış,

- Üçüncü Bölümde; gündelik yaşamda neler yapılabileceği, hangi oyunların oynanabileceği anlatılmış,

- Son Bölümde; yetişkinin sorması, çocuğun dinlemesi, dikkat etmesi, zihininde araştırma yapması,
belleğinden bulup çıkarması, söze dökmesi, yanıtlama sürecinin harekete geçmesi ve böylece bu becerilerin güçlenmesini sağlayan alıştırmalara yer verilmiştir.

Pek çok bilişsel alanı da geliştirecek nitelikte olan bu kitap, normal gelişimi güçlendirmenin yanı sıra, söz konusu alanlarda güçlükler yaşayan çocukların ve belki erişkinlerin de sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır.


2.Cilt - Ses Hece Sözcük Cümle
 

Dr. Pedagog Yeşim Kesgül Sercan
  


“SES HECE SÖZCÜK CÜMLE” Dil Becerileri Dizisi’nin ikinci kitabıdır, işitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır.

Fonolojik farkındalığı; konuşma seslerini tanıma, bir sözcüğü oluşturan sesleri ayırt etme yetisini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Konuşulan ya da yazılı metindeki cümle, sözcük, hece ve sesleri çözümlemeyi, gerektiğinde yeniden harmanlayarak yeni bireşimler oluşturmayı destekleyen alıştırmalardan oluşmuştur.

Kitabı kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, nasıl daha verimli olacağı giriş bölümünde ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

İlköğretim başlangıcından itibaren kullanılabilir. Ayrıca daha büyük olup bu konularda çeşitli güçlükler yaşayan öğrenciler için de yararlı olacaktır.

Pek çok bilişsel alanı da geliştirecek nitelikte olan bu kitap, normal gelişimi güçlendirmenin yanı sıra, söz konusu alanlarda güçlükler yaşayan çocukların ve belki erişkinlerin de sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır.3.Cilt - Duy İşit Dinle Kavra
 


Duy İşit Dinle Kavra,Çocukta Dil Becerilerini Gelişimi,İşitsel Sözel Becerileri Gelişimi,İşitme,İşitsel İşlemleme Süreçleri,Çocuğun Dinlemesi,Dikkat Etmesi,Zihinde Araştırma Yapması,Belleğinden Bulup

Çıkartma,Söze Dökme,Yanıtlama

Sürecinin Harekete Geçmesi,Normal Gelişimi Güçlendirme,Özel Eğitim Materyali,Rehabilitasyon Kitapları Olarak Da Kullanılmaktadır.

Dr.Pedagog Yeşim Kesgül Sercan

"Duy İşit Dinle Kavra" Dil Becerileri dizisinin ilk kitabıdır, işitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır.

- İlk Bölümde; işitme, işitsel işlemleme süreçleri ve sorunları üzerinde durulmuş,

- İkinci Bölümde; kimlere ve nasıl konuşulacağı açıklanmış,

- Üçüncü Bölümde; gündelik yaşamda neler yapılabileceği, hangi oyunların oynanabileceği anlatılmış,

- Son Bölümde; yetişkinin sorması, çocuğun dinlemesi, dikkat etmesi, zihininde araştırma yapması,
belleğinden bulup çıkarması, söze dökmesi, yanıtlama sürecinin harekete geçmesi ve böylece bu becerilerin güçlenmesini sağlayan alıştırmalara yer verilmiştir.

Pek çok bilişsel alanı da geliştirecek nitelikte olan bu kitap, normal gelişimi güçlendirmenin yanı sıra, söz konusu alanlarda güçlükler yaşayan çocukların ve belki erişkinlerin de sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır.


4.Cilt - Dinle Kavra Uygula


"Dinle Kavra Uygula" işitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır.

"Dinle Kavra Uygula" daki çalışmaların hazırlanış amacı, işitsel becerileri özellikle de işitsel dikkat, işitsel bellek ve işitsel ayrımlaştırmayı geliştirmektir. Alıştırmalar aynı zamanda dil becerilerini, muhakeme, dikkat ve bellek gibi diğer bilişsel yetileri de geliştirecektir.


Amaç:

-Herhangi bir sorunu olmayan çocuğun var olan yetilerini güçlendirme.

-İşitsel süreçlerde sorunu olanlara destek olmak

-İşitsel süreçlerde bir sorunu olmayıp öğrenme, dil, dikkat, bellek süreçleri gibi farklı alanlarda zorluk
yaşayanları geliştirmek.

-Okuma yazma güçlüğü olanlara yardımcı olmak gibi farklı amaçlarla kullanılabilir.

Pedagog Dr. Yeşim Kesgül Sercan

Birinci Baskı, Haziran 2013,İstanbul

29,5x21 cm 40 Sayfa iki renk baskı

110 gr birinci hamur kağıt, karton kapak

4.Cilt - Öykülerle Dinle Düşün Yanıtla


“Öykülerle dinle düşün yanıtla” Dil Becerileri Dizisi’nin dördüncü kitabıdır. İşitsel beceriler ve dinleyerek anlamanın yanısıra okuduğunu anlama becerilerini güçlendirmeyi de hedefleyen bir çalışma kitabıdır.

“öykülerle dinle düşün yanıtla”

* İşitsel süreçlerde zorluğu olan,

* İşitsel süreçlerde sorunu olmayıp özellikle okuma, anlama ve muhakeme süreçlerinde sorun yaşayan,

* Bilgiyi depolamada zorlanan, kısa ve uzun süreli belleğin güçlendirilmesi gereken,

* dikkat, bellek, dil becerileri ve muhakeme; özellikle akıl yürütme, neden-sonuç ilişkisi kurma,
çıkarımda bulunma, olasılıkları tartışma konularında destek gereksinimi olan çocuklar için uygundur.

“öykülerle dinle düşün yanıtla” İlköğretim başlangıcından itibaren kullanılabilir. Pek çok bilişsel alanı da geliştirecek nitelikte olan “öykülerle dinle düşün yanıtla” normal gelişimi güçlendirmenin yanı sıra, çeşitli güçlükler yaşayan çocukların ve belki erişkinlerin de sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır.5.Cilt - Pür Dikkat Dinle! Pür Dikkat Oyna!
  


“Pür dikkat dinle pür dikkat oyna” dil becerileri dizisinin beşinci ürünüdür ancak bu bir kitap değil, kitap görünümünde bir oyundur. İçinde ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi kesilip hazırlandığında 2-4 kişinin oynayabileceği bir oyun haline gelir.

Üstelik bu oyunu oynarken başta işitsel algı becerileri ve dikkati olmak üzere birçok bilişsel yeti de uyarılacak ve gelişecektir. Nasıl oynanacağı en arka sayfada ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

Pek çok bilişsel alanı geliştirecek nitelikte olan “pür dikkat dinle pür dikkat oyna”, normal gelişimi güçlendirmenin yanı sıra, söz konusu alanlarda güçlükler yaşayan çocukların ve belki erişkinlerin de sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır.

İlköğretim başlangıcından itibaren kullanılabilir. Ayrıca daha büyük olup bu konularda çeşitli güçlükler yaşayanlar için de yararlı olacaktır. 6.Cilt - Sözcükten Kavrama
 

Ceren Ergen Alemdar
 

“Sözcükten kavrama” dil becerileri dizisinin altıncı ürünüdür. Kitap değil, kitap görünümünde bir kart
çalışmasıdır. Kesilip hazırlanan kartlardan oluşur. Yapılacak çalışmalar yönergede ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

“Sözcükten kavrama” soyut düşüncenin temeli olan kavram gelişimini ve genel dil gelişimini, özellikle de anlamsal (semantik) dili desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Etkin bir kullanımla kavram gelişiminin yanısıra düşünme, akıl yürütme ve dil becerilerini de destekleyecektir. Etkin kullanım için, sorular, çalışmalar, öneriler eklenmiştir.

Pek çok bilişsel alanı geliştirecek nitelikte olan “sözcükten kavrama”, normal gelişimi güçlendirmenin yanı sıra, söz konusu alanlarda güçlükler yaşayan çocukların ve belki erişkinlerin de sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır.


 7.Cilt  Heceden Okumaya
 

Heceden okumaya, okumayı geliştirme dizisinin ilk ürünüdür. Kitap görünümünde bir kart oyunudur. Oyunun ön hazırlığı, kuralları ve farklı oyun seçenekleri “oyunlar nasıl oynanır” bölümünde ayrıntılarıyla anlatılmıştır. heceden okumaya, okumayı yeni öğrenen, alfabedeki tüm harfleri tanıyan, ana hatlarıyla okumayı sökmüş ama henüz akıcı okumaya geçememiş çocukların okumasının hızlanması, otomatikleşmesi için tasarlanmış bir oyundur. Çeşitli öğrenme zorlukları özellikle, de “Özgül Okuma Güçlüğü (disleksi)” yaşayan çocuk ve yetişkinler için de yararlı olacaktır. 


8.Cilt Uyakları Öğrenelim
 

“uyakları öğrenelim” Dil Beceriler Dizisi’nin sekizinci kitabıdır. Sessel (fonolojik) farkındalık becerisi kazandırıp işitme ve dil becerilerini geliştirmeyi, işitsel belleği, işitsel dikkati güçlendirmeyi, odaklanma, yoğunlaşma becerisini artırmayı ve sözcük dağarcığını geliştirmeyi amaçlayan bir çalışma kitabıdır. Uyakların dil, konuşma ve okuma yazmadaki önemi ve pekiştirilme önerileri kitapta yer almaktadır.


“uyakları öğrenelim” etkinlik sayfaları ve oyun kartlarından oluşan iki bölüm olarak tasarlanmıştır. Kartların kesilip hazırlanması ve oynanabilecek oyunlar, kitabın arkasında “oyun önerileri” bölümünde ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Ayrıca bazı sayfalardaki “uygulayıcıya not” ve “kullanırken” bölümleri de çocuğa rehberlik eden kişiye yol gösterici olacak şekilde düşünülmüştür.


Özellikle okul öncesi hazırlık ve ilköğretim birinci sınıf düşünülerek hazırlanmış olan “uyakları öğrenelim” okuma-yazma ve dil güçlükleri olan her yaştaki kişiye yararlı olacaktır.


9. Cilt Okuyorum Anlıyorum Yapıyorum 
 


okuyorum anlıyorum yapıyorum’ da temel amaç, okumayı yeni öğrenen çocuğun bu becerisini pekiştirmek ve okumanın “anlama” dönüştüğünü görmesini sağlamaktır. Çocuğun basit metinler ve rahat sayfalar üzerinde eğlenerek, keyifli çalışması, hızla çözüme ulaşması böylece okumaktan gözünün korkmaması, amaçlanmıştır.  Dikkat, odaklanma, bellek becerileri, yazılı yönergeyi izleme vb. birçok alanın gelişimine de destek olacaktır. 

 

 


En az ilköğretim birinci sınıf sonunda olan ve okuma yazma öğrenmiş çocuklar için hazırlanmıştır. Ancak çeşitli nedenlerle okuma ve / ya da anlama güçlüğü yaşayan; dikkat, odaklanma, bellek becerileri, yazılı yönergeyi izleme vb. alanlarda desteklenmesi gerekenlere her yaşta kullanılabilir. 10. Cilt İşleyen Bellek
 


İşleyen Bellek”, çocuğun var olan sözel işitsel işleyen bellek becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen bir çalışma kitabıdır. Çocuktan, ona söylenenleri (sayı, renk, şekil, sözcük, cümle vb.) istenen süre boyunca aklında tutması, bunlarla zihninde, yönergelerde istenen bir takım işlemleri yapması ve kitabında uygun yerlere işlemesi istenir. Pek çok çalışma, çocuğa hem sürpriz keyfi yaşatmak hem de geri bildirim vermek amacıyla bulmaca tarzında düzenlenmiştir.
“İşleyen Bellek” herhangi bir sorunu olmayan çocuğun var olan yetilerini güçlendirmek,
Bellek süreçlerinde sorunu olanlara destek olmak,
Doğrudan bellekle ilgili sorunu olmayan ama öğrenme, dil, dikkat, işitsel algı gibi alanlarda yetersizlik yaşayanların bu yetilerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
Okuma yazma güçlüğü olanlara yardımcı olmak gibi farklı amaçlarla da kullanılabilir.
Alıştırmalar okuma yazma gerektirdiğinden okuma yazmayı sökmüş olan çocuklara uygulanabilir. Üst yaş sınırı yoktur. Kitabı kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, nasıl daha verimli olacağı “kullanırken” ve “uygulama kılavuzu”   bölümlerinde ayrıntılarıyla anlatılmıştır.


11.Cilt Dikkat Dikkat Tombala 
 

Dil becerileri serisinin sekizinci kitabı olan '' Dikkat Dikkat Tombala '' herhangi bir sorunu olmayan çocuğun var olan işitsel yetilerini güçlendirmek , öğrenme , dil , dikkat , işitsel algı , bellek süreçlerinde sorunu olanlara destek olmak amacıyla kullanılmak üzere hazırlanmış bir oyundur. 

Kitabın nasıl oyuna dönüştüreleceği ve oyun kuralları son sayfalarda ayrıntıları ile anlatılmıştır. İlköğretim birinci sınıftan itibaren kullanılmaya uygundur. Üst yaş sınırı yoktur, gerektiğinde yetişkinlerde de kullanılabilir.

Dil becerileri serisinin sekizinci kitabı olan '' Dikkat Dikkat Tombala '' herhangi bir sorunu olmayan çocuğun var olan işitsel yetilerini güçlendirmek , öğrenme , dil , dikkat , işitsel algı , bellek süreçlerinde sorunu olanlara destek olmak amacıyla kullanılmak üzere hazırlanmış bir oyundur. 

Kitabın nasıl oyuna dönüştüreleceği ve oyun kuralları son sayfalarda ayrıntıları ile anlatılmıştır. İlköğretim birinci sınıftan itibaren kullanılmaya uygundur. Üst yaş sınırı yoktur, gerektiğinde yetişkinlerde de kullanılabilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR