BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM
BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM

BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM (RHB3999)

BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM 

Gelişim, döllenmeden başlayarak yaşamın sonuna dek devam eden bir süreçtir. Bebeklik dönemi diye adlandırılan 0-36 ay arasındaki dönemde, bebeğin zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarda kazanacağı beceri ve bilgiler yaşamı boyunca geçireceği gelişim sürecini doğrudan etkilemektedir.
 

En hızlı büyüyüp geliştikleri, kişiliklerinin temellerinin atıldığı dönem olan bebeklik döneminde bebeklerin sağlıklı büyüyebilmesi ve gelişimsel ihtiyaçlarının gözönünde bulundurularak gerekli desteğin sağlanması bu ilk yıllarda son derece önem arz etmektedir. Uyumlu ve dengeli çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır.